Id-12a3743d-4cd7-425e-8da6-176371c0f661

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-12a3743d-4cd7-425e-8da6-176371c0f661
ArchiMate-verbindingslijn Id-12a3743d-4cd7-425e-8da6-176371c0f661
Verbindingslijn-id  : Id-1ee86fc7-f90b-809f-1ef6-31549a0a7966
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Valorisatie
ArchiMate-relatie  : Kennisvermarkting verwerkt Onderzoeks(tussen)resultaat (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-48a448db-c7ac-4f17-810c-f130d32ddb49 (Kennisvermarkting)
Naar vorm  : Id-9d8a3860-45fc-4364-8312-5de3f8c877e7 (Onderzoeks(tussen)resultaat)
Z-coördinaat  : 7
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :