Id-99e37a4d-cd75-4f13-bc64-ec0682df8520

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-99e37a4d-cd75-4f13-bc64-ec0682df8520
ArchiMate-verbindingslijn Id-99e37a4d-cd75-4f13-bc64-ec0682df8520
Verbindingslijn-id  : Id-2dda1849-d1ba-db15-b7c7-4d0b3aefc6e3
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Verplichting is gerelateerd aan Uitgaande betaling (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-ea995c5f (Verplichting)
Naar vorm  : Id-9109cb73 (Uitgaande betaling)
Z-coördinaat  : 57
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :