Id-852bd337-d351-475b-b5c1-79cef06b3540

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-852bd337-d351-475b-b5c1-79cef06b3540
ArchiMate-verbindingslijn Id-852bd337-d351-475b-b5c1-79cef06b3540
Verbindingslijn-id  : Id-3d419373-5073-506e-e870-0d4f35a8855a
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Rooster is gerelateerd aan Deelnemeractiviteit (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-6a5c54b5-7a2b-4f70-a41c-3a8ba21207da (Rooster)
Naar vorm  : Id-53a5622a (Deelnemeractiviteit)
Z-coördinaat  : 89
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (456;983),(1200;983)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :