Id-4f540ea6-cb29-4dbc-a07c-254cbbbafa8b

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-4f540ea6-cb29-4dbc-a07c-254cbbbafa8b
ArchiMate-verbindingslijn Id-4f540ea6-cb29-4dbc-a07c-254cbbbafa8b
Verbindingslijn-id  : Id-4550f842-c979-7542-34ae-5d2f4c78da0f
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Ontsluiting digitaal materiaal verwerkt Uitleen (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-3853f0ad-079a-4e77-bc10-22cff970f630 (Ontsluiting digitaal materiaal)
Naar vorm  : Id-fdebeadb-693b-4fa6-b7b4-8fefe11af924 (Uitleen)
Z-coördinaat  : 37
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (228;744)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :