Id-5b80ce5c-b2b3-4949-a6b4-822c569bbc8a

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-5b80ce5c-b2b3-4949-a6b4-822c569bbc8a
ArchiMate-verbindingslijn Id-5b80ce5c-b2b3-4949-a6b4-822c569bbc8a
Verbindingslijn-id  : Id-5f77fb13-0444-8c98-2a7d-406d83c829f8
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Ontsluiting digitale databanken verwerkt Onderzoeksgegevens (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-c79b1735-4d1f-4bf8-959a-416a25bf1c87 (Ontsluiting digitale databanken)
Naar vorm  : Id-e7e53c1b-ee15-42ba-85e5-79ee52d242e9 (Onderzoeksgegevens)
Z-coördinaat  : 29
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (288;336),(288;396)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :