Onderzoeksgegevensbeheersysteem

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationComponents > Onderzoeksgegevensbeheersysteem
ArchiMate-element Onderzoeksgegevensbeheersysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-69f73c27-5503-e13e-f38c-4f46b7d4967e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksgegevensbeheersysteem
Documentatie  : Een systeem dat het beheer van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek ondersteunt.
Domein  : Onderzoek
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : IQSS Dataverse Network (http://thedata.org), 3TU.Datacentrum Data lab (http://datacentrum.3tu.nl/en/what-we-offer/data-lab/), EUDAT Simple Store (http://www.eudat.eu/simple-store), OpenClinica (https://community.openclinica.com)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een systeem dat het beheer van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksge- gevensbeheer- systeem Het beheren en afdwingen van licentievoorwaarden van onderzoeksgegevens. (ApplicationFunction) Onderzoeksda- tagovernancef- unctie Het bewaren van versies van (delen van) onderzoeksgegevenssets en bijbehorende metadata. (ApplicationFunction) Onderzoekgeg- evensversione- ringfunctie Voorziening gericht op het uitvoeren van (grootschalige, high-performance) rekenkundige operaties op grote datasets. (ApplicationComponent) Compute solution Een systeem dat het detecteren en corrigeren of verwijderen van invalide gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Data cleansing tool Een systeem dat het verzamelen van onderzoeksgegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksm- eetsysteem Een platform dat centraal onderzoeksgegevens uit verschillende bronnen binnenhaalt en datatoegang biedt tot datawetenschappers / onderzoekers via een portal. (ApplicationComponent) Research Data Platform Een systeem dat de analyse van gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Gegevensanal- ysesysteem Het vastleggen wie welke handelingen met welke gegevens uitvoert. (ApplicationFunction) Loggingfunctie Een systeem dat de visualisatie van gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Gegevensvisu- alisatiesysteem Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Het beheren van metadata van onderzoeksgegevens. (ApplicationFunction) Metadatabehe- erfunctie Een systeem dat het archiveren van onderzoeksgegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksge- gevensarchief Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksge- gevensbeheerf- unctie Het - op een veilige manier - overdragen van onderzoeksgegevens, zo nodig gepseudonimiseerd en/of via een Trusted Third Party. (ApplicationFunction) Datatransferfu- nctie AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 19-04-2023 14:15:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 14:15:27 CEST