Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksgegevensbeheersysteem

ArchiMate-modellen > HORA 2 > ApplicationComponents > Onderzoeksgegevensbeheersysteem
ArchiMate-element Onderzoeksgegevensbeheersysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-69f73c27-5503-e13e-f38c-4f46b7d4967e
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Onderzoeksgegevensbeheersysteem
Documentatie  : Een systeem dat het beheer van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek ondersteunt.
Domein  : Onderzoek
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : IQSS Dataverse Network (http://thedata.org), 3TU.Datacentrum Data lab (http://datacentrum.3tu.nl/en/what-we-offer/data-lab/), EUDAT Simple Store (http://www.eudat.eu/simple-store), OpenClinica (https://community.openclinica.com)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :