Onderzoeksgegevensbeheersysteem

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationComponents > Onderzoeksgegevensbeheersysteem
ArchiMate-element Onderzoeksgegevensbeheersysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-69f73c27-5503-e13e-f38c-4f46b7d4967e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksgegevensbeheersysteem
Documentatie  : Een systeem dat het beheer van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek ondersteunt.
Domein  : Onderzoek
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : IQSS Dataverse Network (http://thedata.org), 3TU.Datacentrum Data lab (http://datacentrum.3tu.nl/en/what-we-offer/data-lab/), EUDAT Simple Store (http://www.eudat.eu/simple-store), OpenClinica (https://community.openclinica.com)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een systeem dat het beheer van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksgeg- evensbeheersys- teem Het beheren en afdwingen van licentievoorwaarden van onderzoeksgegevens. (ApplicationFunction) Onderzoeksdata- governancefunc- tie Het bewaren van versies van (delen van) onderzoeksgegevenssets en bijbehorende metadata. (ApplicationFunction) Onderzoekgege- vensversionerin- gfunctie Voorziening gericht op het uitvoeren van (grootschalige, high-performance) rekenkundige operaties op grote datasets. (ApplicationComponent) Compute solution Een systeem dat het detecteren en corrigeren of verwijderen van invalide gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Data cleansing tool Een systeem dat het verzamelen van onderzoeksgegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksmee- tsysteem Een platform dat centraal onderzoeksgegevens uit verschillende bronnen binnenhaalt en datatoegang biedt tot datawetenschappers / onderzoekers via een portal. (ApplicationComponent) Research Data Platform Een systeem dat de analyse van gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Gegevensanalys- esysteem Het vastleggen wie welke handelingen met welke gegevens uitvoert. (ApplicationFunction) Loggingfunctie Een systeem dat de visualisatie van gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Gegevensvisuali- satiesysteem Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Het beheren van metadata van onderzoeksgegevens. (ApplicationFunction) Metadatabehee- rfunctie Een systeem dat het archiveren van onderzoeksgegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksgeg- evensarchief Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksgeg- evensbeheerfun- ctie Het - op een veilige manier - overdragen van onderzoeksgegevens, zo nodig gepseudonimiseerd en/of via een Trusted Third Party. (ApplicationFunction) Datatransferfun- ctie AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:32:56 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:32:56 CEST