Id-b4e229cb-c8a5-430b-ba95-32edcb226e9c

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-b4e229cb-c8a5-430b-ba95-32edcb226e9c
ArchiMate-verbindingslijn Id-b4e229cb-c8a5-430b-ba95-32edcb226e9c
Verbindingslijn-id  : Id-6fedaa43-2f47-b918-643e-e887c3a126dc
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderwijseenheid is gerelateerd aan Onderwijsmateriaal (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-65a72b3d (Onderwijseenheid)
Naar vorm  : Id-381e6b05 (Onderwijsmateriaal)
Z-coördinaat  : 52
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (864;275),(864;59)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :