Id-a4d91939-4d84-4ada-82a4-c722222f224f

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-a4d91939-4d84-4ada-82a4-c722222f224f
ArchiMate-verbindingslijn Id-a4d91939-4d84-4ada-82a4-c722222f224f
Verbindingslijn-id  : Id-700cf2eb-6f29-d06c-0d2d-9d79423960ac
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Klachtenafhandeling verwerkt Werkorder (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-5e4c4d17-d8ea-48bf-bbe2-5ba9fc3294b7 (Klachtenafhandeling)
Naar vorm  : Id-1b4a4482-c0be-43bc-a5da-1926cf250300 (Werkorder)
Z-coördinaat  : 185
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :