Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Werkorder

ArchiMate-element Werkorder
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-fd84669c-615a-ff9a-cea2-ef76a66c254a
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Werkorder
Documentatie  : Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :