Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-140610cb-bf22-48aa-8b63-dc8de6ad3aa8

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Sturing > Verbindingslijnen > Id-140610cb-bf22-48aa-8b63-dc8de6ad3aa8
ArchiMate-verbindingslijn Id-140610cb-bf22-48aa-8b63-dc8de6ad3aa8
Verbindingslijn-id  : Id-a1e7c288-aca2-09d4-4e22-39c63e2e5d4d
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Sturing
ArchiMate-relatie  : Kwaliteitsmanagementfunctie verwerkt Resultaat (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-24e8701b-f27f-43ed-abad-698da43790ea (Kwaliteitsmanagementfunctie)
Naar vorm  : Id-4e90e5bb-5426-4953-8b52-fc793fef1138 (Resultaat)
Z-coördinaat  : 37
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (300;672)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :