Id-89106950-3f78-4211-a6a4-512814d71535

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-89106950-3f78-4211-a6a4-512814d71535
ArchiMate-verbindingslijn Id-89106950-3f78-4211-a6a4-512814d71535
Verbindingslijn-id  : Id-a901ed06-b58c-6c8a-10d2-bde5fde9c7f4
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Vraagprognotisering verwerkt Onderwijsovereenkomst (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-567add2d-d9da-4ac3-a4c1-666164e8015c (Vraagprognotisering)
Naar vorm  : Id-289dbe60-04c6-45b1-a0a9-8aeacba611a3 (Onderwijsovereenkomst)
Z-coördinaat  : 120
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :