Id-861049fe-2a9f-4c99-af02-ee58a1c71c65

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-861049fe-2a9f-4c99-af02-ee58a1c71c65
ArchiMate-verbindingslijn Id-861049fe-2a9f-4c99-af02-ee58a1c71c65
Verbindingslijn-id  : Id-c580858a-3bac-513d-d467-29403fb6777c
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Aanbestedingsfunctie verwerkt Leverancier (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-010d9cb8-879e-4c30-a273-d8c66cb5ad39 (Aanbestedingsfunctie)
Naar vorm  : Id-d17653a7-2c5d-49df-9bb3-aee9f49c200c (Leverancier)
Z-coördinaat  : 121
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :