Leverancier

ArchiMate-element Leverancier
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-aef136c9-d9b9-3477-2d4d-219574bf722a
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Leverancier
Documentatie  : Een organisatie die producten of diensten levert.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegeve- nsbeheer Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd. (BusinessFunction) Aanbesteden Het ondersteunen van het beheren van leveranciers (ApplicationFunction) Leveranciersb- eheerfunctie Een medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Externe medewerker Bindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten. (BusinessObject) Inkoopcontract Het ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingen (ApplicationFunction) Aanbesteding- sfunctie Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersb- eheer Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbehe- er Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het afhandelen van directe contacten van deelnemers en medewerkers rondom de interne dienstverlening. (BusinessFunction) Servicemanag- ement Het bestellen van individuele middelen bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestellen Het beheren van gegevens over betalingen (ApplicationFunction) Betalingsgege- vensbeheer Het afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen. (BusinessFunction) Contactbeheer Het beheren van gegevens over crediteuren (ApplicationFunction) Crediteurgege- vensbeheer AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship wordt geleverd door AssociationRelationship is gecontracteerd in AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 06-04-2024 00:39:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:15 CEST