Leverancier

ArchiMate-element Leverancier
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-aef136c9-d9b9-3477-2d4d-219574bf722a
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Leverancier
Documentatie  : Een organisatie die producten of diensten levert.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Het afhandelen van directe contacten van deelnemers en medewerkers rondom de interne dienstverlening. (BusinessFunction) Servicemanag- ement Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersb- eheer Het bestellen van individuele middelen bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestellen Het ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingen (ApplicationFunction) Aanbestedings- functie Het ondersteunen van het beheren van leveranciers (ApplicationFunction) Leveranciersb- eheerfunctie Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegeve- nsbeheer Het afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen. (BusinessFunction) Contactbeheer Het beheren van gegevens over betalingen (ApplicationFunction) Betalingsgege- vensbeheer Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd. (BusinessFunction) Aanbesteden Het beheren van gegevens over crediteuren (ApplicationFunction) Crediteurgege- vensbeheer Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Bindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten. (BusinessObject) Inkoopcontract Een medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Externe medewerker AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship is gecontracteerd in AssociationRelationship wordt geleverd door Deze svg is op 22-04-2023 00:39:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2023 00:39:50 CEST