Leverancier

ArchiMate-element Leverancier
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-aef136c9-d9b9-3477-2d4d-219574bf722a
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Leverancier
Documentatie  : Een organisatie die producten of diensten levert.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Het afhandelen van directe contacten van deelnemers en medewerkers rondom de interne dienstverlening. (BusinessFunction) Servicemanage- ment Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersbe- heer Het bestellen van individuele middelen bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestellen Het ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingen (ApplicationFunction) Aanbestedingsf- unctie Het ondersteunen van het beheren van leveranciers (ApplicationFunction) Leveranciersbe- heerfunctie Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegeven- sbeheer Het afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen. (BusinessFunction) Contactbeheer Het beheren van gegevens over betalingen (ApplicationFunction) Betalingsgegev- ensbeheer Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd. (BusinessFunction) Aanbesteden Het beheren van gegevens over crediteuren (ApplicationFunction) Crediteurgegev- ensbeheer Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Bindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten. (BusinessObject) Inkoopcontract Een medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Externe medewerker AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship is gecontracteerd in AssociationRelationship wordt geleverd door Deze svg is op 09-10-2020 10:36:45 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:36:45 CEST