Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-07e71dc1-fc90-4ce5-b202-235cda3da821

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocessen Sturing > Vormen > Id-07e71dc1-fc90-4ce5-b202-235cda3da821
ArchiMate-vorm Id-07e71dc1-fc90-4ce5-b202-235cda3da821
Vorm-id  : Id-d1c8dfed-4a99-a892-de38-0f943b1a2034
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen Sturing
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-3eda758e-b71d-499d-912e-2c9c59a44354
ArchiMate-element  : Monitoren en evalueren beleidsuitvoering (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 432
Y-coördinaat  : 312
Z-coördinaat  : 13
Breedte  : 157
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :