Id-f221b82a-ebf7-4fcc-a65a-f42b8c65da8c

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-f221b82a-ebf7-4fcc-a65a-f42b8c65da8c
ArchiMate-verbindingslijn Id-f221b82a-ebf7-4fcc-a65a-f42b8c65da8c
Verbindingslijn-id  : Id-df8faab9-8651-0799-e794-3575a5decc7c
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Inzetplanning is gerelateerd aan Onderwijsactiviteit (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-bd05ea86-f641-4490-90a6-3f5666217dce (Inzetplanning)
Naar vorm  : Id-27a10d77-f514-43b3-8d6e-2df628146dc7 (Onderwijsactiviteit)
Z-coördinaat  : 88
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (252;1079),(744;1079)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :