Id-b07f9c30-750a-4af5-b955-94dc8eb6ab33

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-b07f9c30-750a-4af5-b955-94dc8eb6ab33
ArchiMate-verbindingslijn Id-b07f9c30-750a-4af5-b955-94dc8eb6ab33
Verbindingslijn-id  : Id-e068ad99-d555-e1d6-6e1b-c5f206a0efde
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Individu is gerelateerd aan Uitleen (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-2fa2bbf0-fa0d-4e5c-8ccc-1f030a14532e (Individu)
Naar vorm  : Id-e80ee9bb-f91d-4db8-b39e-36beadbf6011 (Uitleen)
Z-coördinaat  : 15
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :