Id-535ae5f2-5cc3-4260-a121-ebed15e22509

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-535ae5f2-5cc3-4260-a121-ebed15e22509
ArchiMate-verbindingslijn Id-535ae5f2-5cc3-4260-a121-ebed15e22509
Verbindingslijn-id  : Id-e994d65a-ff96-e45e-29bb-e1c2b6c9aa1d
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Salaris- en declaratieverwerking verwerkt Medewerker (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-1794a170-7aaf-4e05-b0bb-9feea8899e9f (Salaris- en declaratieverwerking)
Naar vorm  : Id-8f353fa1-4371-461e-9622-f79f94d35943 (Medewerker)
Z-coördinaat  : 103
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :