Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-1156cb6b-8421-44ee-9c63-982ac2be1fed

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig > Vormen > Id-1156cb6b-8421-44ee-9c63-982ac2be1fed
ArchiMate-vorm Id-1156cb6b-8421-44ee-9c63-982ac2be1fed
Vorm-id  : Id-f39011d0-0e5c-69c2-ce6f-b0d8229add34
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-9ea40b18-7b78-4195-ad14-109de3692f98
ArchiMate-element  : Deelnemeruitschrijving (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1464
Y-coördinaat  : 889
Z-coördinaat  : 169
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :