Id-a79c307f-7326-4e2a-8b72-21e2f7720f62

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-a79c307f-7326-4e2a-8b72-21e2f7720f62
ArchiMate-verbindingslijn Id-a79c307f-7326-4e2a-8b72-21e2f7720f62
Verbindingslijn-id  : Id-f40afb69-092b-36d3-0643-4dda69f0f9e8
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Begroting is gerelateerd aan Verplichting (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-ee781261 (Begroting)
Naar vorm  : Id-ea995c5f (Verplichting)
Z-coördinaat  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :