Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Directory (attributes database)

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Nodes > Directory (attributes database)
ArchiMate-element Directory (attributes database)
ArchiMate_Node.png
Elementtype  : Node
Element-id  : Id-7115bf72-6acb-c03a-ed42-71e2bccf583d
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Directory (attributes database)
Documentatie  : Een hierarchisch opslagmechanisme van gebruikersgegevens.
Domein  : Applicatieplatform
Type  : Platformnode
ArchiMate-views  : 
Relaties  :