Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Beheren alumni

ArchiMate-element Beheren alumni
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-8ddb8088-b0f6-7e35-9b6a-dc65e7d4b57d
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Beheren alumni
Documentatie  : Het beheren van de relatie met alumni.
Domein  : Onderwijs
Trigger  : Er is een aanleiding om contact te hebben met een alumnus.
Preconditie  : Er zijn alumni, er zijn redenen (geplande activiteiten) om de alumni te benaderen.
Postconditie  : Er heeft contact plaats gevonden met één of meer alumni.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :