Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Databasemanagementsysteem

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Nodes > Databasemanagementsysteem
ArchiMate-element Databasemanagementsysteem
ArchiMate_Node.png
Elementtype  : Node
Element-id  : Id-c725a392-60ed-25ec-c8ed-4f8ecaaa03f3
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Databasemanagementsysteem
Documentatie  : Ondersteunt het beheren van gestructureerde gegevens.
Voorbeelden  : Oracle Database (http://www.oracle.com/us/products/database/overview/index.html), Oracle MySQL (http://www.oracle.com/us/products/mysql/overview/index.html), IBM DB2 (http://www-01.ibm.com/software/data/db2/), Microsoft SQL Server (http://www.microsoft.com/en-us/sqlserver/default.aspx)
Domein  : Applicatieplatform
Type  : Platformnode
ArchiMate-views  : 
Relaties  :