Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Research Data Platform

ArchiMate-element Research Data Platform
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-ceee7fac-b4a7-6da3-3e76-2925748ff623
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Research Data Platform
Documentatie  : Een platform dat centraal onderzoeksgegevens uit verschillende bronnen binnenhaalt en datatoegang biedt tot datawetenschappers / onderzoekers via een portal.
Externe informatie  : https://www.edugroepen.nl/sites/RDM_platform/RDM%20Glossary/RT/Research%20Data%20Platform%20(RDP).aspx
Domein  : Onderzoek
Bouwsteen  : Nee
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :