Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-c6f768ff-9807-4d9d-9830-ed82902e7a6a

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig > Verbindingslijnen > Id-c6f768ff-9807-4d9d-9830-ed82902e7a6a
ArchiMate-verbindingslijn Id-c6f768ff-9807-4d9d-9830-ed82902e7a6a
Verbindingslijn-id  : Id-004a6a47-8e21-3597-4e62-d5ef8aa21cef
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig
ArchiMate-relatie  : Onderwijsmateriaalontsluiting => Ontwikkelen opleiding (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-73edbf67-c9b6-44ed-b526-c2f4eecf21e0 (Onderwijsmateriaalontsluiting)
Naar vorm  : Id-e768eed3-ab8b-405b-9b19-e9bcb8c20590 (Ontwikkelen opleiding)
Z-coördinaat  : 373
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :