Onderwijsmateriaalontsluiting

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Onderwijsmateriaalontsluiting
ArchiMate-element Onderwijsmateriaalontsluiting
Contextdiagram
Het beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling. (BusinessFunction) Onderwijsmat- eriaalontsluiting Onderwijsmateriaal dat deelnemers gebruiken om te leren. (BusinessObject) Leermateriaal Het ondersteunen van het beheren van onderwijsmateriaal (ApplicationFunction) Learning content managementf- unctie Onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt om te toetsen. Bestaat typisch uit een verzameling van vragen en regels over hoe antwoorden op de vragen worden beoordeeld. (BusinessObject) Toetsmateriaal Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Een systeem dat open onderwijsmateriaal ontsluit dat vanuit instellingen beschikbaar is gesteld voor hergebruik. (ApplicationComponent) Extern open onderwijsporta- al Het (her)ontwikkelen en evalueren van opleidingen, minoren en onderwijseenheden. (BusinessFunction) Onderwijsontw- ikkeling Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 16:35:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 16:35:08 CEST