Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-740f3a9c-0952-4bcd-a807-b79836857dad

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig > Verbindingslijnen > Id-740f3a9c-0952-4bcd-a807-b79836857dad
ArchiMate-verbindingslijn Id-740f3a9c-0952-4bcd-a807-b79836857dad
Verbindingslijn-id  : Id-02c9a6e4-d0a5-0815-efd2-af02a3cecce3
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig
ArchiMate-relatie  : Contractbeheer => Afhandelen periodieke/continue verzoeken (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-b9378304-703d-4bc7-8275-204f738b5c41 (Contractbeheer)
Naar vorm  : Id-28094230-854c-4e11-af1b-58302baf4b6e (Afhandelen periodieke/continue verzoeken)
Z-coördinaat  : 266
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :