Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Contractbeheer

ArchiMate-element Contractbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-b70ee6ab-fb04-1314-bc93-51390afd9460
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Contractbeheer
Documentatie  : Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :