Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-f3d27efb-95ef-432b-a4ce-69c576dec5b8

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig > Verbindingslijnen > Id-f3d27efb-95ef-432b-a4ce-69c576dec5b8
ArchiMate-verbindingslijn Id-f3d27efb-95ef-432b-a4ce-69c576dec5b8
Verbindingslijn-id  : Id-03dc4250-44fd-0e15-c4bf-9c16ac5d5395
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig
ArchiMate-relatie  : Operationeel management => Voorbereiden veranderingen (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-e595891d-3afb-4b91-82b1-2ba3c9d9adbe (Operationeel management)
Naar vorm  : Id-b2f6bf71-8708-41ca-989e-bd1e152b0579 (Voorbereiden veranderingen)
Z-coördinaat  : 348
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :