Id-7433a089-9e2b-4bcf-8e40-e2c93b33b23d

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-7433a089-9e2b-4bcf-8e40-e2c93b33b23d
ArchiMate-verbindingslijn Id-7433a089-9e2b-4bcf-8e40-e2c93b33b23d
Verbindingslijn-id  : Id-066ddaf6-39df-26d9-bee9-156ccd842350
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Valorisatie
ArchiMate-relatie  : Kennisoverdracht verwerkt Onderzoeks(tussen)resultaat (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-b31f68da-1da1-4bc9-9d39-1937e2800d9d (Kennisoverdracht)
Naar vorm  : Id-9d8a3860-45fc-4364-8312-5de3f8c877e7 (Onderzoeks(tussen)resultaat)
Z-coördinaat  : 9
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :