Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-ebe622a6-9e19-481c-996b-29e42eea484d

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-ebe622a6-9e19-481c-996b-29e42eea484d
ArchiMate-verbindingslijn Id-ebe622a6-9e19-481c-996b-29e42eea484d
Verbindingslijn-id  : Id-06b4093b-fd33-7545-c2a7-c61153f40faa
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Examenprogramma => Onderwijseenheidresultaat (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-f4a654e3 (Examenprogramma)
Naar vorm  : Id-72bce7a2 (Onderwijseenheidresultaat)
Z-coördinaat  : 43
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : (456;695),(960;695),(960;851)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :