Id-67a05ce8-c78d-4d44-870d-c39ad1c87a81

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-67a05ce8-c78d-4d44-870d-c39ad1c87a81
ArchiMate-verbindingslijn Id-67a05ce8-c78d-4d44-870d-c39ad1c87a81
Verbindingslijn-id  : Id-0c064d49-9167-989d-a561-e3219171de30
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
ArchiMate-relatie  : Octrooi verbijzondert Disseminatiepolicy (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-09c06259 (Octrooi)
Naar vorm  : Id-59d3e30d-e610-47a3-a202-09a4c9face8c (Disseminatiepolicy)
Z-coördinaat  : 56
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (1977;373)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :