Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning, Valorisatie en Informatieontsluiting

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning, Valorisatie en Informatieontsluiting
Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning, Valorisatie en Informatieontsluiting
Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen. (BusinessObject) Subsidieprogramma Een overeenkomst tussen een onderwijsinstelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessObject) Subsidieovereenkoms- t Een verzameling organisaties die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Samenwerkingsverba- nd Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappelijk) onderzoek Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobject Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgegevens Een door de overheid of bevoegd gezag verleend exclusief recht tot het maken of verkopen van een industrieel product dat is verleend in een verslagjaar. (BusinessObject) Octrooi Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen Een mens. (BusinessObject) Individu Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft. (BusinessObject) Leeractiviteit Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Een onderzoek met een promotiemogelijkheden (BusinessObject) Promotieonderzoek Een wetenschappelijke verhandeling die een promovendus moet schrijven en openbaar verdedigen om de graad van doctor te krijgen. (BusinessObject) Proefschrift Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt. (BusinessObject) Werkproduct Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling. (BusinessObject) Waardedocument In Nederland: Een individu die door het zelfstandig beoefenen van wetenschappelijk onderzoek en, hierop aansluitend, het schrijven van een proefschrift wil promoveren tot de academische graad van doctor. (BusinessObject) Promovendus Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt. (BusinessObject) Onderzoeker Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in promotiegerelateerde zaken tussen de instelling en de promovendus. (BusinessObject) Promotietrajectovere- enkomst Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt. (BusinessObject) Instelling AssociationRelationship is basis voor AssociationRelationship bekostigt AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship wordt uitgevoerd door AssociationRelationship wordt uitgevoerd door AssociationRelationship is gerelateerd aan AssociationRelationship wordt onderzocht in AssociationRelationship wordt gegenereerd door SpecializationRelationship AssociationRelationship is bron voor / is resultaat van AssociationRelationship valt onder verantwoordel- ijkheid van AssociationRelationship heeft producent AssociationRelationship heeft producent AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship is bron voor / wordt gecreëerd in SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt gerealiseerd door AssociationRelationship kent verschijnigsvorm AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft betrekking op AssociationRelationship heeft een AssociationRelationship wordt begeleid door AssociationRelationship voert uit AssociationRelationship voert uit AssociationRelationship heeft medewerker AssociationRelationship verzorgt onderwijs aan AssociationRelationship resulteert in AssociationRelationship resulteert in SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship voert uit SpecializationRelationship AssociationRelationship is gerelateerd aan AssociationRelationship is gerelateerd aan AssociationRelationship is gerelateerd aan SpecializationRelationship Deze svg is op 14-10-2018 12:29:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 12:29:21 CEST
Legenda


Originele kleuren
Domein
   
   
   
   
   
   
   
   
Synoniemen
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Type
   
Gegevenscategorie
   
   
   
   
   
Beschikbaarheid
   
   
Integriteit
   
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
   
   
Toelichting BIV-classificatie
   
   
Gegevenstype
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning, Valorisatie en Informatieontsluiting
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-2c2f5f5a-9701-f33e-e3b8-b572ae9f9c28
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning, Valorisatie en Informatieontsluiting
Elementen  : 
Relaties  :