Preserveren onderzoeksresultaten

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Preserveren onderzoeksresultaten
ArchiMate-element Preserveren onderzoeksresultaten
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-30fd2b66-8bd6-b1e3-625e-c0b76af7f75d
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Preserveren onderzoeksresultaten
Documentatie  : Het gedurende lange tijd beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen.
Domein  : Valorisatie
Type  : Deelbedrijfsproces
Trigger  : Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar.
Preconditie  : De onderzoeksresultaten zijn overgedragen.
Postconditie  : De onderzoeksresultaten worden voor lange tijd beheerd en beschikbaar gehouden.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :