Id-6362b95a-7a79-43f6-acfd-e958b4cf87a8

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-6362b95a-7a79-43f6-acfd-e958b4cf87a8
ArchiMate-verbindingslijn Id-6362b95a-7a79-43f6-acfd-e958b4cf87a8
Verbindingslijn-id  : Id-35744b63-0b90-1090-83e8-f1ce38f65e4a
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Dienstbetrekking is gerelateerd aan Verplichting (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-79ebe997 (Dienstbetrekking)
Naar vorm  : Id-ea995c5f (Verplichting)
Z-coördinaat  : 53
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (120;480),(972;480)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :