Id-b6ae19b2-3d2e-4db6-939a-ebeec82db07e

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderzoeksondersteuning > Verbindingslijnen > Id-b6ae19b2-3d2e-4db6-939a-ebeec82db07e
ArchiMate-verbindingslijn Id-b6ae19b2-3d2e-4db6-939a-ebeec82db07e
Verbindingslijn-id  : Id-361f400c-207d-0fbd-7277-d9cfeaf8e6c8
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderzoeksondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderzoeksdatamanagement verwerkt Onderzoeksgegevens (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-72b515f0-c619-4366-a0f7-ff9b3bf41dc7 (Onderzoeksdatamanagement)
Naar vorm  : Id-dc411355-aec3-4ad9-9688-275d4a897419 (Onderzoeksgegevens)
Z-coördinaat  : 34
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :