Id-b34133d2-6d20-4f74-b097-a004682ee8ef

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-b34133d2-6d20-4f74-b097-a004682ee8ef
ArchiMate-verbindingslijn Id-b34133d2-6d20-4f74-b097-a004682ee8ef
Verbindingslijn-id  : Id-36aed4d6-3bdd-b557-f2d9-0bd8751480ea
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Grootboekbeheer verwerkt Dienstbetrekking (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-9d31de6c-5bc1-49d2-b662-335256327bb7 (Grootboekbeheer)
Naar vorm  : Id-fc200c94-5aab-472a-b7fd-27aa3f7aca2d (Dienstbetrekking)
Z-coördinaat  : 113
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (996;726)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :