Id-da42ce31-12f1-4c41-ab22-f43944e4af09

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-da42ce31-12f1-4c41-ab22-f43944e4af09
ArchiMate-verbindingslijn Id-da42ce31-12f1-4c41-ab22-f43944e4af09
Verbindingslijn-id  : Id-382aca97-52df-a3a6-957e-7a30306868b9
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
ArchiMate-relatie  : Onderzoeksopzet is gerelateerd aan Onderzoekstoets (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-500f9346-c3c9-4ee0-82f6-374d32bb07dd (Onderzoeksopzet)
Naar vorm  : Id-193492db-3efe-427b-bc2d-434f4a73bdbc (Onderzoekstoets)
Z-coördinaat  : 73
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :