Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-36b5ab05-601c-4b44-a730-f8e6c3295c1f

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Sturing > Verbindingslijnen > Id-36b5ab05-601c-4b44-a730-f8e6c3295c1f
ArchiMate-verbindingslijn Id-36b5ab05-601c-4b44-a730-f8e6c3295c1f
Verbindingslijn-id  : Id-3967b76e-768b-48c3-9d26-083c0668369c
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Sturing
ArchiMate-relatie  : Rapportagefunctie verwerkt Indicator (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-e511f79a-6cf2-4d8d-bc34-78031059ce37 (Rapportagefunctie)
Naar vorm  : Id-74711934-ecb9-4b28-b22f-1da1cd09d658 (Indicator)
Z-coördinaat  : 40
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (108;744)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :