Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-1c1ea968-3e0d-4ea6-be69-d92a07a0b191

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfunctiemodel (detail) > Vormen > Id-1c1ea968-3e0d-4ea6-be69-d92a07a0b191
ArchiMate-vorm Id-1c1ea968-3e0d-4ea6-be69-d92a07a0b191
Vorm-id  : Id-4048197b-0b8f-5785-ec74-bf094e23367e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfunctiemodel (detail)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-76bd9e47-d817-4a4b-ba0c-2c9c4f118fcd
ArchiMate-element  : Deelnemeruitschrijving (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 588
Y-coördinaat  : 793
Z-coördinaat  : 153
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :