Id-bc0d8ec3-a7f1-4144-ae3b-d95b8bf91142

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Onderzoek > Verbindingslijnen > Id-bc0d8ec3-a7f1-4144-ae3b-d95b8bf91142
ArchiMate-verbindingslijn Id-bc0d8ec3-a7f1-4144-ae3b-d95b8bf91142
Verbindingslijn-id  : Id-4586306f-fee0-3167-b84a-3147cc9ab586
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Onderzoek
ArchiMate-relatie  : Data cleansing-functie verwerkt Onderzoeksgegevens (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-9787e49a-4157-43b3-92a9-e2fe98b873b2 (Data cleansing-functie)
Naar vorm  : Id-0a1556ab-73d8-4d12-8eba-2400829d2e6b (Onderzoeksgegevens)
Z-coördinaat  : 47
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :