Applicatiefuncties Onderzoek

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Onderzoek
Applicatiefuncties Onderzoek
Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksgegevens Het ondersteunen van de analyse van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensanalysefunc- tie Het ondersteunen van de visualisatie van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensvisualisatief- unctie Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevensverwerking en -analyse Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksgegevens- beheerfunctie Het ondersteunen van het verzamelen van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksgegevens- verzamelfunctie Het verzamelen van nieuwe en bestaande onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscollectie Een systeem dat onderzoeksresultaten ontsluit, zowel publicaties als onderzoeksgegevens. (ApplicationComponent) Extern onderzoeksportaal Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken). (ApplicationComponent) Externe bibliotheekcatalogus Het ondersteunen van het creëren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksgegevens- creatiefunctie Het - op een veilige manier - overdragen van onderzoeksgegevens, zo nodig gepseudonimiseerd en/of via een Trusted Third Party. (ApplicationFunction) Datatransferfunctie Het beheren van metadata van onderzoeksgegevens. (ApplicationFunction) Metadatabeheerfuncti- e Het bewaren van versies van (delen van) onderzoeksgegevenssets en bijbehorende metadata. (ApplicationFunction) Onderzoekgegevensv- ersioneringfunctie Het uitvoeren van een analyse op de locatie van de data. Het analyseresultaat wordt teruggezonden zonder dat directe toegang tot de geanalyseerde data nodig is. (ApplicationFunction) Analytics-to-the- datafunctie Het ontsluiten van informatie over de beschikbare onderzoeksgegevenssets. (ApplicationFunction) Catalogusfunctie Het ondersteunen van het ontdekken van gegevens in een dataset. (ApplicationFunction) Datadiscoveryfunctie Het uitvoeren van (grootschalige, high-performance) rekenkundige operaties. (ApplicationFunction) Computefunctie Het klaarzetten van grote datasets ten behoeve van het uitvoeren van rekenkundige operaties. (ApplicationFunction) Datastagingfunctie Het onderesteunen van het detecteren en corrigeren of verwijderen van invalide gegevens. (ApplicationFunction) Data cleansing- functie Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties. (BusinessFunction) Onderzoeksresultaatb- orging AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:35:37 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:35:37 CEST
Legenda


Originele kleuren
Type
   
   
   
   
Externe informatie
   
   
Domein
   
   
   
Voorbeelden
   
   
Synoniemen
   
   
Gegevenscategorie
   
   
Beschikbaarheid
   
   
   
   
Integriteit
   
   
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
   
   
   
Gegevenstype
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Applicatiefuncties Onderzoek
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-96895991-aa55-4cf0-bc71-27e9b9a6f4d1
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Applicatiefuncties Onderzoek
Elementen  : 
Relaties  :