Id-127643a3-8909-40e2-ae22-c6f0292dcc78

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-127643a3-8909-40e2-ae22-c6f0292dcc78
ArchiMate-verbindingslijn Id-127643a3-8909-40e2-ae22-c6f0292dcc78
Verbindingslijn-id  : Id-7971ed5c-3295-eb68-63d4-e7666add389b
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Instelling verbijzondert Organisatie (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-e0a4bf7a-f2aa-4c6a-8e5b-95eed6cfa785 (Instelling)
Naar vorm  : Id-d0b83bb7-a184-480b-acfd-38c738527f14 (Organisatie)
Z-coördinaat  : 72
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (336;167),(336;539)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :