Id-adcc0598-870d-42f1-a16c-a7603964011b

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-adcc0598-870d-42f1-a16c-a7603964011b
ArchiMate-verbindingslijn Id-adcc0598-870d-42f1-a16c-a7603964011b
Verbindingslijn-id  : Id-7ab71ec6-463d-1910-41d0-7b18dac6ea67
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderwijsactiviteit is gerelateerd aan Rooster (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-27a10d77-f514-43b3-8d6e-2df628146dc7 (Onderwijsactiviteit)
Naar vorm  : Id-6a5c54b5-7a2b-4f70-a41c-3a8ba21207da (Rooster)
Z-coördinaat  : 93
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :