Id-f74dd856-5c86-4e30-83aa-fb044ffe2f92

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-f74dd856-5c86-4e30-83aa-fb044ffe2f92
ArchiMate-verbindingslijn Id-f74dd856-5c86-4e30-83aa-fb044ffe2f92
Verbindingslijn-id  : Id-7f609bef-aa77-90d3-954b-981e73573238
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Apparaat verbijzondert Configuratie-item (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-18d52d8e (Apparaat)
Naar vorm  : Id-9bbd7fec (Configuratie-item)
Z-coördinaat  : 83
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (780;1379),(780;1091)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :