Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Apparaat

ArchiMate-element Apparaat
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-3059d485-90db-31a2-5335-1187073047f6
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Apparaat
Documentatie  : Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op geïnstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Faciliteit, Server, Machine
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : hoog
Toelichting BIV-classificatie  : IP adressen zijn erg gevoelig omdat deze voor hackers aantrekkelijk zijn.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :