Id-e461d61e-f659-4003-8dfd-d6667fb159e7

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-e461d61e-f659-4003-8dfd-d6667fb159e7
ArchiMate-verbindingslijn Id-e461d61e-f659-4003-8dfd-d6667fb159e7
Verbindingslijn-id  : Id-a152ce99-1229-fc57-bdff-0a73e757f6a2
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Grootboekbeheer verwerkt Medewerker (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-9d31de6c-5bc1-49d2-b662-335256327bb7 (Grootboekbeheer)
Naar vorm  : Id-8f353fa1-4371-461e-9622-f79f94d35943 (Medewerker)
Z-coördinaat  : 112
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (684;702),(684;342)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :