Id-650de6b3-2764-4d7f-9431-ca2c39d6fb81

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-650de6b3-2764-4d7f-9431-ca2c39d6fb81
ArchiMate-verbindingslijn Id-650de6b3-2764-4d7f-9431-ca2c39d6fb81
Verbindingslijn-id  : Id-a9aed084-7817-79c1-49ee-46980bd27002
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderwijseenheiduitvoering is gerelateerd aan Onderwijseenheiddeelname (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-baeafc7d-cf18-4fca-af07-8f33968371fe (Onderwijseenheiduitvoering)
Naar vorm  : Id-e891c045-15af-44fd-9f89-0a79ace5bffa (Onderwijseenheiddeelname)
Z-coördinaat  : 77
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :