Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Digitale identiteit

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > Digitale identiteit
ArchiMate-element Digitale identiteit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-ae82cf87-2be5-1589-c6a9-dee26b324a24
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Digitale identiteit
Documentatie  : In een systeem vastgelegde formele (contractuele of juridisch geldige) relatie tussen een natuurlijk persoon en de instelling. Deze resulteert in een instellingsgebonden identiteit, zoals student, medewerker, docent, onderzoeker.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :