Id-f35c7b8a-6579-41d1-9dee-ef290c5b13a2

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-f35c7b8a-6579-41d1-9dee-ef290c5b13a2
ArchiMate-verbindingslijn Id-f35c7b8a-6579-41d1-9dee-ef290c5b13a2
Verbindingslijn-id  : Id-b77c972e-182b-6770-149d-190f116e1853
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Ontsluiting fysiek materiaal verwerkt Expressie (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-93de954b-23c1-4818-82db-70cf4adae814 (Ontsluiting fysiek materiaal)
Naar vorm  : Id-bb9e1144-6392-4ce1-ab98-b204c433f452 (Expressie)
Z-coördinaat  : 14
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (1284;708)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :