Expressie

ArchiMate-element Expressie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-ec63ba75-0a4b-2a9f-a1f5-863eddd00068
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Expressie
Documentatie  : De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm).
Domein  : Informatieontsluiting
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : openbaar
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekgeg- evensbeheer De vorm waarin een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten. (BusinessObject) Disseminatiev- orm Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie. (BusinessFunction) Informatievaar- digheidsonder- steuning Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschappe- lijke zoekfunctie Het domein betreffende Informatieontsluiting (Grouping) Informatieonsl- uiting De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship kent verschijningsvo- rm AssociationRelationship wordt gerealiseerd door Deze svg is op 21-04-2023 00:37:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 00:37:10 CEST